top of page
20200322_111343-EFFECTS.jpg
Invalid username or password

פרויקט משדור ומעקב אחרי צבי-ים

צב הים החום וצב הים הירוק הם שני מינים של צבי ים החיים במזרח הים התיכון ומתרבים בחופי ישראל. למרות היותם מוגנים, שניהם נמצאים בסכנת הכחדה, וסובלים מאיומים רבים הן בים והן ביבשה.

אי לכך נדרשים מאמצים ופעולות בהתאם, לשם הבטחת המשך קיומם גם בדורות הבאים. 

לאור האיומים הרבים העומדים בפני צבי ים במזרח הים התיכון, מידע מדויק על אזורי שהייה והזנה, נתיבי תנועה וכן אופי הפעילות וניצול עמודת המים (עומק), יאפשר הבנה טובה יותר היכן נמצאים מרכזי פעילות של צבי ים.

לצורך קבלת המידע הזה, חלק מהצבים שמשוחררים בחזרה לטבע, משוחררים עם משדרים לוויניים שמשדרים את המיקום שלהם. הידע שנצבור ממעקב זה יתרום למחקר על התפקוד של צבי ים משוקמים מפגיעות כאשר הם חוזרים לסביבתם הטבעית. 

כמו כן, מתבצע משדור ומעקב אחר נקבות מטילות במסגרת תוכנית הממשק לשמירה על צבי הים בעונת הרבייה על מנת ללמוד את נדידתן במהלך ולאחר עונת הרבייה לחופי ישראל ובנוסף נתוני הנקבות המטילות מהווה כקבוצת ביקורת להתנהגות נורמלית בטבע אל מול הצבים ששוקמו מהפגיעות השונות.

בעמוד זה, תוכלו לצפות במסלולים של צבי ים מההווה (מפה עליונה) והעבר (מפה אמצעית), וצבות ים מטילות (מפה תחתונה), ואף לצפות במידע על כל צב (שם, סוג פגיעה וכו').

Display in English
מעקב אחר מסלולי צבי-ים בלייב
turtles_english_2_2-removebg-preview.png
תצוגת טבלה
לצפייה בפרטי הצבים:
מסלולי צבי-ים מהעבר
turtles_english_2_2-removebg-preview.png
לצפייה בפרטי הצבים:
תצוגת טבלה

צילום תמונה ראשית: קובי אריאל

מסלולי צבות-ים מטילות
turtles_english_2_2-removebg-preview.png

צילום תמונה ראשית: קובי אריאל

bottom of page