top of page

הפרויקט הירוק

אוכלוסיית צב הים הירוק בים התיכון נמצאת בסכנת הכחדה חמורה, בעיקר בשל ציד מאסיבי שהתרחש בשנות השלושים של המאה העשרים. באותה תקופה, ימי המשטר הבריטי, צבי ים ירוקים ניצודו באופן שיטתי בחופי ישראל. כ- 2,000 צבים ניצודו כל שנה, למסחר בבשרם ובשריון שלהם. הפגיעה באוכלוסייה הייתה אנושה: כיום מונה האוכלוסייה כ- 450 נקבות מטילות בלבד, בכל הים התיכון. בחופי ישראל, שהיוו בעבר אתר הטלה לאלפי נקבות צב ים ירוק, מטילות כיום רק כ- 15 נקבות בסך הכל. 

 

על מנת לשקם את אוכלוסיית צב הים הירוק של הים התיכון, מפעיל המרכז הארצי להצלת צבי ים גרעין רבייה למין זה. במסגרת הפרויקט, ראשון מסוגו בעולם, נאספו בשנת 2002 עשרים ושניים אבקועים, צבים ירוקים בני יומם אשר בקעו מביציהם, על מנת לגדלם בשבי. בחלוף השנים הצטרפו לגרעין הרבייה עוד צבים ירוקים שנפגעו באופן שלא מאפשר להם לשוב לים. צבים אלו לא יחזרו אל הים, אך יתרמו רבות לשיקום אוכלוסיית המין: כשיגיעו לבגרות מינית, יתרבו ביניהם ויטילו ביצים. אותן ביצים יועברו לחוות הדגרה מגודרות הממוקמות בשמורות חוף, וכשייבקעו הצאצאים, ישוחררו אל הים.

גרעין הרבייה - שבועות ראשונים. צילום: יניב לוי.

בהתחשב במספר המצומצם של קיני צבים ירוקים המוטלים בישראל באופן טבעי, תוספת הצאצאים מגרעין הרבייה עשויה להכפיל את מספר הבקיעות בחופי ישראל. לתוספת זו צפויה להיות השפעה ארוכת טווח על האוכלוסייה, כאשר נקבות שבקעו בחוות ההדגרה (צאצאיות לגרעין הרבייה) יחזרו להטיל את ביציהן באותם חופים מוגנים מהם הן עצמן הגיחו. כמו כן, צבי גרעין הרבייה מתפקדים כ"בנק" עבור המין - במקרה שהאוכלוסייה המקומית תי​כחד כליל, גרעין הרבייה יהיה המקור לשיקומה.

צבי גרעין הרבייה מזדווגים. צילום: יניב לוי.

צבי גרעין הרבייה כבר בני 19 כיום, וחלקם כבר החלו תהליך של התבגרות מינית: זנבם של הזכרים מתארך בהדרגה, ובעונת הרבייה כבר נצפו הזדווגויות. בשנתיים האחרונות אף הוטלו ביצים, כולל ביצים מופרות, על ידי מספר נקבות, והאבקועים שבקעו מהקינים שלהן שוחררו לים.

צילום תמונה ראשית: יניב לוי

צבי גרעין הרבייה מזדווגים. צילום: יניב לוי.

bottom of page