top of page

צבי ים בישראל

בשטח הימי של מדינת ישראל ניתן לפגוש בצבי ים מארבעה מינים: חומים, ירוקים, גלדיים וקרניים. בים סוף חיים צבי הים הירוקים, הגלדיים והקרניים, אם כי לרוב הם אינם מקננים בחופים שבשטח מדינת ישראל. בים התיכון נמצא שוב את הצבים הירוקים והגלדיים, אך גם את צבי הים החומים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצבים הירוקים והחומים מקננים בחופי הים התיכון שבשטח מדינת ישראל, כמו גם בחופי המדינות השכנות (סוריה, לבנון, מצרים, קפריסין, טורקיה ויוון). צב הים הגלדי, לעומת זאת, אינו מתרבה בים התיכון, אלא רק "מבקר" בו. הצבים הגלדיים נכנסים לים התיכון מהאוקיאנוס האטלנטי, בחיפושם אחר מזון, וחוזרים אל האוקיאנוס על מנת להתרבות בחופי מרכז אמריקה ואפריקה.

 

למעשה, צבי הים החומים והירוקים של הים התיכון הם היחידים המקננים בחופי ישראל. עונת הרבייה של שני המינים באזורנו מתרחשת בין פברואר ליוני, אז נפגשים הזכרים והנקבות בקרבת החוף על מנת להזדווג. ההזדווגות עצמה מתרחשת בפני המים או תחתם, ועשויה להמשך שעות ארוכות. נקבה עשויה להזדווג עם זכרים שונים ולאגור את הזרע בגופה, כך שצבר ביצים שיוטל בקן אחד עשוי להכיל צאצאים של זכרים שונים.

צב ים חום. צילום: יניב לוי

 

 

במהלך עונת ההטלה, המתרחשת בישראל בין החודשים מאי ואוגוסט, נקבת צב הים הירוק או החום תטיל יותר מפעם אחת - נקבת צב ים ירוק תטיל בדרך כלל שלושה קינים (80-130 ביצים בכל קן), ואילו נקבת צב הים החום תטיל בדרך כלל שני קינים (50-80 ביצים בכל קן). בעוד שהזכרים מתרבים בכל שנה, נקבת צב ים ירוק תתרבה אחת לשלוש שנים, ואילו נקבת צב הים החום תתרבה אחת לשנתיים, כך שתיאורטית, נקבת צב ים ירוק או חום מטילה בממוצע קן אחד בשנה.

נקבות צבי הים חוזרות להטיל את ביציהן, על פי רוב, באותו חוף בו הן עצמן בקעו. עם זאת, במהלך עונת ההטלה עשויה הנקבה להטיל קן אחד בחוף מרוחק מחוף ההטלה הקבוע שלה. תופעה זו היא ככל הנראה אמצעי טבעי להתפשטות גיאוגארפית של המין, ומנגנון השרדותי במקרה של הרס חוף ההטלה - לא להחזיק את כל הביצים בסל אחד!

צב ים ירוק. צילום: יניב לוי

לאחר כחודשיים ממועד ההטלה, במהלך הקיץ, יגיחו האבקועים מן הקן באישון לילה, וינווטו בזחילה אל הים. הראשונים לבקוע יחבטו בביצים האחרות בקן, וכך יעודדו את אחיהם לבקוע גם הם. בשלב זה, עדיין אין הם מגיחים מן הקן, אלא נשארים בו עד שלושה ימים. האבקועים בוקעים כשלבטנם עדיין מחובר שק חלמון המזין אותם. רק לאחר מספר ימים בקן, שק החלמון יתרוקן, יתייבש וינשור, והחיבור אל חלל הבטן ייסגר. רק בשלב זה מוכנים האבקועים להגיח מן הקן ולזחול אל הים. בדרך כלל מרבית האבקועים בקן מגיחים יחד, באותו הלילה.

צבי הים של הים התיכון מטילים בעיקר בחופי האגן המזרחי של הים. מומחים מעריכים שכיום ישנן כ- 2,500 נקבות צב ים חום מטילות, ורק כ- 450 נקבות צב ים ירוק מטילות. בישראל כ- 150 מטילות חומות, ורק כ- 15 מטילות ירוקות. רשות הטבע והגנים פועלת לשיקום אוכלוסיית צבי הים של הים התיכון, החומים והירוקים, באמצעות שני פרויקטים ארוכי טווח: ממשק העתקת הקינים השנתי - במסגרתו קינים של צבי ים מועתקים לחוות מגודרות לצורך הגנה עליהם, והפרויקט הירוק - גרעין רבייה לצב הים הירוק. בנוסף, רשות הטבע והגנים פועלת להצלת מיני צבי הים באמצעות הכרזה על שמורות ימיות, טיפול בצבים פגועים במרכז ההצלה, במחקר וניטור אוכלוסיית הצבים, ובהגברת מודעות הציבור באמצעות סיורים מודרכים ובאמצעות פרסומים בכלי התקשורת וברשתות החברתיות.

צילום תמונה ראשית: יניב לוי

צבי ים בישראל

bottom of page