_edited.png

תרומות

המרכז הארצי להצלת צבי ים במכמורת הוקם בשנת 1999 בידי רשות הטבע והגנים, שאחראית על הגנת חיות הבר בישראל, כולל שיקום והשבה לטבע של צבי ים הצבים שוהים במרכז ההצלה באופן זמני, לצורך טיפול רפואי ושיקומי, ומשוחררים לים עם החלמתם. מאז הקמתו טופלו במרכז ההצלה כ-700 צבים, עיקרם צבי ים חומים, ירוקים וכן גם צבים רכים, צבי ביצה ואף חמישה דולפינים.

מרכז ההצלה פועל לשיקום אוכלוסיות צבי הים המקומיות בכמה מישורים:

• טיפול בצבי ים פצועים, שיקומם והשבתם לטבע במזרח הים התיכון.
• הגנה פיזית על הביצים המוטלות בחופים ובאזורי הרבייה.
• הגנה על הסביבה הימית ועל החופים, והכרזה סטטוטורית של אזורים חופיים וימיים כעתודות ימיות.

למידע נוסף אודות תרומות ניתן לגשת לפנות לאתר מורשת רט"ג או ליצור קשר במייל עם אפרת ויצמן (אחראית קשרי חוץ - רשות הטבע והגנים)

צילום תמונה ראשית: גולן רידר