top of page

על המרכז

המרכז הארצי להצלת צבי הים הוקם בשנת 1999 על ידי רשות הטבע והגנים, הא​מונה על הגנת חיות הבר בישראל. במרכז ההצלה שבאזור מכמורת ישנן בריכות מי-ים ייעודיות, בהן מוחזקים צבי ים פגועים. הצבים שוהים במרכז ההצלה באופן זמני, לצורך טיפול רפואי ושיקומי, ומשוחררים לים עם החלמתם. מאז הקמתו, טופלו במרכז ההצלה כ-1,000 צבים – עיקרם צבי ים חומים, ירוקים וכן גם צבים רכים, צבי ביצה ואף חמישה דולפינים. כ- 70% מהם שוחררו חזרה לטבע.

 

נוסף על צוות העובדים, אחזקת מרכז ההצלה בשוטף ובחירום עומדת על בסיס רחב של מתנדבים – אוהבי חיות וטבע מכל תחומי החיים המקדישים מזמנם הפרטי לסיוע בניקיונות, האכלה וטיפול בצבים, כמו גם וטרינרים המספקים ייעוץ וטיפול, דייגים וחקלאים התורמים מזון לצבים, ועוד רבים וטובים אחרים.

צילום: יניב לוי

במרבית המקרים, הצבים מגיעים למרכז ההצלה הודות לאזרחים מן השורה: דייגים מרחבי הארץ, מצילים, אנשי השיטור הימי, חובבי ספורט ימי, משרתי חיל הים, עובדי חברת החשמל ומתקני התפלה, וכמובן - רוחצים ונופשים בחופי הארץ. לכן, מודעות הציבור לצורך בסיוע לצבי הים ולאפשרויות הטיפול בהם היא תנאי חשוב להצלחת פעילות מרכז ההצלה ותרומתו לשיקום אוכלוסיית הבר. לאור זאת, נוסף על הטיפול בצבים הפגועים, פועל המרכז להעלאת המודעות בקרב הציבור הרחב וקהלי יעד. כ-30,000 מבוגרים וילדים מבקרים כל שנה במרכז ההצלה במסגרת סיורים מודרכים.

צילום: יניב לוי

במקביל להיותו מענה לטיפול בצבי ים פגועים, מרכז ההצלה לצבי ים פועל לשיקום אוכלוסיית צב הים הירוק באמצעות קיום גרעין רבייה של צבים ירוקים. במסגרת פרויקט זה, הראשון מסוגו בעולם, צאצאי צבי גרעין הרבייה יבקעו בחופי ארצנו ויתרמו להגדלת מספר הפרטים באוכלוסייה המקומית.

צילום תמונה ראשית: יניב לוי

סרטון תדמית למרכז ההצלה. צולם ונערך מטעם משרד החוץ.

bottom of page